VIKTIG INFO!

❗️Viktig melding til alle kjørere, handlere, frivillige++❗️

Vi har i kveld hatt møte i arr.komiteen og besluttet at det ikke ikke er gjennomførbart å starte løpet førstkommende fredag!

Vi blir å gjøre et forsøk på å arrangere løpet som tidligere, hvor alle klassene starter lørdag. Starten for 160km blir derfor flyttet til lørdag 03.02.24 klokken 09:00. Hvorpå de andre klassene starter fortløpende etter dette.

Registrering fredag fra kl. 16-20 for alle klasser!

Mer informasjon til kjørerne blir gitt på kjøremøte i morgen. Frivillige vil også bli informert fortløpende om endring av vakttider. Dersom noen (kjørere eller frivillige) blir forhindret til å starte grunnet endring av tidspunkt, ta kontakt med u.t. (evt med Miriam Winsnes for frivillige).