Program

Fredag 02.02
 
Kl. 14:00
Sekretariatet åpner på Råvatn skytebane.
 
Kl. 14-17
Innkjøring av biler til 18-mils klassene og junior.
 
Fra kl. 17:00 vil det bli utført sledesjekk og chipkontroll av hunder. Derfor er det svært viktig at alle kjørere og handlere er ved bilene, og klare for kontroll.
 
Kl. 20:00
Løpsstart for 180 km klassen og junior. Start og målgang vil være ved Råvatn Skytebane.
12-spanns klassen kjører ut med et minutt mellom spannene. 
8-spanns klassen starter ut to minutter etter siste 12-spanns kjører, og også her vil det bli et minutt mellom spannene. 
Junior kjører ut til sist, to minutter etter siste 8-spanns kjører. Et minutt mellom hvert spann. 
 
Lørdag 03.02
 
Kl. 07:30: Slede -og chip sjekk for 20 og 60 km
Kl. 09:00: Start for 6-mila, 20-km klassen og RNB1, i denne rekkefølgen. 
Det vil bli 2 minutter mellom hver klasse og et minutt mellom hvert spann innad i klassene. 
 
Fra ca. kl. 10 blir det målgang fortløpende for alle klasser. 
 
Det vil bli døgnåpen løpskafè på Råvatnet. 
 
Premieutdeling og bankett fra ca kl. 1730.
For middag under banketten tilkommer en pris på kr. 150 for voksne og 100,- for barn (under 18 år). Dette gjelder, kjører, handler, frivillige og andre som deltar på banketten.