Rekruttklasse info

Vi blir i 2024 å arrangere en egen klasse for ungdom mellom 11-15 år.
Disse må ha med seg en ledsager på over 18 år, og denne må enten stå bak hundespannet på ski, på følgeslede, eller kan kjøre sammen med utøveren på eget spann. Da skal man aldri holde mer enn en spannlengdes avstand.
Spannstørelse: 4-8 hunder.

Det er også i denne klassen svært stort fokus på dyrevelferden.

  • Hundene skal ivaretas til enhver tid under løpet. Spannene skal forlate start uten tvang. Det er forbudt å dra/rykke ut hundene fra start. Det er forbudt å utøve psykisk eller fysisk vold mot hundene. Som psykisk vold regnes blant annet høylytt kjefting og skremmende oppførsel. Som fysisk vold regnes alle handlinger som forårsaker stort ubehag, smerte eller frykt hos hundene
  • Hunden som blir skadet under løpet, må plasseres i sleden og tas med til sjekkpunkt/mål slik.  Hunder skal ikke halte inn til mål.
  • Andre deltakere og deres hunder skal behandles med respekt
  • Både kjører og ledsager må stille på kjøremøtet i forkant av løpet.

Løpet er å regne som et «b-løp» og det er ikke behov for lisens eller klubbtilhørighet. Det vil bli en egen DVK som har hovedfokus på de unge kjørerne.

Dersom ledsageren må bryte løpet må også kjøreren bryte.
Det er kun kjører som vil bli premiert. Alle kjørerne vil bli premiert, og det vil ikke bli rangering i klassen.

Obligatorisk utstyr er likt som for 60 km turklassen.

Påmelding fra 01.01.24-20.01.24.

Løpsstart lørdag 03.02.24.