Deltakerinfo

Påmeldinga åpnet 1. november kl 18.00.
Siste frist til å melde seg på og betale startavgift er 07. januar 2024!

Klasser

  • 12-spanns klasse 180 km (9-12 hunder)
  • 8-spanns klasse 180 km (1-8 hunder)
  • 6-mila (1-8 hunder)
  • Junior 120 km (6 hunder)
  • RNB1 20 km  (4 hunder)
  • Åpen klasse 20 km (4 hunder)

Chipliste

Utfylte chiplister må sendes til Ingvild Østli Johansen på e-post ingvild.ostli.johansen@gmail.com senest 20. januar 2024. Lister kan lastes ned her (pdf),  eller her (xls).

 

Start
Starten går fra Råvatn skytterhus fredag 02. februar klokken 20.00. 1 minutt intervall mellom spannene, to minutter mellom klassene. 12-spann klassen starter først, deretter 8-spann klassen og junior til slutt.

Start 6-mila og  20 km klassene: Lørdag 03. februar kl 0900

Start kontingent
Startkontingent 18-mila 2000 NOK
Startkontingent 6-mila 800 NOK
Startkontingent junior 650 NOK
Startkontigent RNB1 og 20-km er 650 NOK
Siste frist for påmelding og betalingsfrist: 07. januar 2024


Rennkontor og sekretariat

Rennkontoret er på Råvatn skytterhus.
 
Løpskafe
Det vil bli døgnåpen løpskafè på skytterhuset. Her blir det også mulig å få kjøpt varm mat hele døgnet.

Premieutdeling/middag
Premieutdeling og bankett blir på Råvatn skytterhus ca kl. 1730. Mer info om dette vil komme. 
 

Rennleder
Rennleder er Ingvild Østli Johansen, tlf 99475312, epost: ingvild.ostli.johansen@gmail.com

Frivilligkoordinator:
Hege Dividal Skogstad, tlf. 92211065, epost hege.dividaling@gmail.com

Web- og påmelding:
Anja Dæhli, tlf. 91368616, e-post: Anja_B@hotmail.no