Løype

Beskrivelse

Last ned .gpx-fil her!
Starten går fra Råvatn skytebane. Krysser fylkesveien og kjører ned på Råvatnet. Kjører av vannet i øst-enden og kommer inn på kraftlinja etter ca 200 meter. Følger denne ca 5 km. OBS etter 2 km krysses veien til Dividalen. Fra Øvergård kjøres det på Tamokelva i 1,5 km før løypa svinger østover og klatrer opp 50 m til Stormyra og Sverresvolltjønna.

Ca 10 km fra start, like etter Sverresvolltjønna kommer et litt krevende parti, traseen går først 100 m på skogsbilveg før den vinkler 90 grader inn i ett tett skogholt. Løypa svinger seg ned sti/skogsbilveg frem til en krysser veien langs vannet og ankommer Lille Rostadvatnet ca 13 km fra start.

Nordlige/østlige bredd av Lille Rostadvannet følges de neste 10 km. Løypa tar av fra vannet i god tid før Rostadelva kommer ut i vannet (OBS, dette utløpet må ungås, tynn is.) og går gjennom et skogholt ut på Rostadelva. Etter ca 500 m på Rostadelva tar løypa av elva mot sør, krysser den kommunale vegen og fortsetter opp Sørdalen langs skogsbilveg og sti.

Etter ca 30 km fra start ankommer man Devdesjavri 450 moh. Dette er vendepunkt for 60 km og junior. Her tar man  i 18-mils klassene opp Sovrà og følger snaufjellet på NØ siden av Devddesvoupmi. Dette er løypas høyeste punkt på 700 moh. De neste 10 km går på snaufjellet før man bikker nedover og krysser Devdesvoupmi. Her kommer man etterhvert ned i skogen, og runder vannet langs med bredden. På km 60 fra start kommer man inn på tidligere trasè som følges tilbake til sjekkpunkt/mål. 

Handlere vil ikke ha anledning å oppholde seg på sjekkpunktet, med unntak fra å hente ut syk eller skadet hund. 

Aktuelle kartblad er: 1533 II Fjellfroskvatnet, 1532 I Dividalen og 1632 IV Rostadalen.

Lengde på den lengste løypa er ca 83 km.

Spørsmål kan rettes til rennleder Ingvild Østli Johansen. epost: ingvild.ostli.johansen@gmail.com mob: 99475312)