Veterinær

Illustrasjonsfoto.

Løpsveterinær
Troms Quest har ingen fast løpsveterinær. Det varierer fra år til år hvem som har mulighet til å stille opp for oss. Etter revidert relegverk er vi pålagt å ha veterinær på stedet, og det vil komme informasjon om hvem dette blir innen kort tid. 

Dyrevelferd
Media har i det siste satt søkelys på dyrevelferd i langdistanseløp og Troms Quest har som mål at alle kjørere tar godt vare på hundene sine. Vi har ikke et stort veterinærteam tilstede som kan gå gjennom alle spann på sjekkpunktet. Det er således den enkelte kjørers ansvar å ta vare på sine hunder etter gjeldene regler og normer for god dyrevelferd. Alle ønsker å se friske, skadefrie og glade hunder gjennom hele løpet. Om vi ser at det er spann der dyrevelferden ikke blir i varetatt vil veterinær og løpsledelse ta dette opp med de det gjelder.  Nedre aldersgrense for hunder som deltar i Troms Quest er 18 mnd startdagen.

Vaksinasjon
Troms Quest følger vaksinasjonsreglementet til Norges hundekjøreforbund. I tillegg anbefaler vi alle å vaksinere mot kennelhoste. OBS! 14 dagers karenstid ved vanlige vaksiner, og 42 dager ved nasal vaksine mot kennelhoste! 

Viktig informasjon til de som bringer hunder fra andre land
Alle som skal kjøre Troms Quest og/eller innføre hunder til Norge fra andre land, har selv ansvar for å sette seg inn i de regler som gjelder for enhver tid.

Denne linken kan være til hjelp.

Kontakt en lokal veterinær for å få hjelp til å gjøre hundene dine reiseklare! Avhengig av hvilket land du bringer hundene fra må du gjennomføre ulike prosedyrer i henhold til rabiesvaksinering og bendelormbehandling. Det kan ta opp til 6 måneder før dine hunder er klare til å reise over grensen inn til Norge.

Medbrakt fôr, halm,strø eller kjøtt fra utlandet eller i transitt
Alle som skal kjøre Troms Quest og/eller innføre kjøtt, halm, strø eller lignende til Norge fra andre land, har selv ansvar for å sette seg inn i de regler som gjelder til enhver tid. Følgende linker kan være til hjelp:

Import og eksport
LovdataMan kan dessuten ringe Mattilsynet:
sentralt tlf. nr: 23 21 68 00