Påmelding

Det er nå åpent for påmelding til Troms Quest 2022.

(Klikk på bildet!)

NB! Oppgi både fornavn og etternavn ved påmelding til TQ2022! Det sparer oss for en del ekstraarbeid. Det er noen som bare oppgir fornavnet. Det holder ikke ☺️!

Startkontingent/>Start-up fee
18-mila kr 1500,-
6-mila kr  650,-
Juniorklassen 650,-

RNB1 650,-

Betales til/Payment to

TROMSØ OG OMEGN TREKKHUNDKLUBB

Leirstrandvegen 227
9106 STRAUMSBUKTA

Kontonr /ACCOUNT NO.: 4750.15.51917
BIC/SWIFT: SNOW NO22
IBAN: NO6847501551917

Det er elektronisk påmelding for Troms Quest 2022.
Påmeldingen åpner 1. november 2021 klokka 1200.
Påmelding er ikke gyldig før startkontingenten er innbetalt, og man kommer ikke inn på lista over påmeldte før betaling er registrert.
Siste frist for påmelding og betaling av startkontingent er 10. januar 2022. Send gjerne kvittering for betalt avgift (sms 91869132 eller webmaster@tromso-trekkhundklubb.no) for kjappere registrering!

Det er satt et tak for 2022  på maksimalt 60 deltakere uansett klasse (Deltakere RNB1 teller ikke).

For Troms Quest 2022 there is electronic registration. The registration will open on November 1th, 2021 12 am. Registration is not valid until the start-up fee is paid, and you will not be included in the list of registered before payment is registered. The deadline for sign-up and payment of grants is January 10th 2022. Feel free to send a receipt for a fee (sms 91869132 or webmaster@tromso-trekkhundklubb.no) for faster registration! By 2022 a maximum of 60 participants have been taken, regardless of class (Participants RNB do not count).