Program

Fredag 20.01.
 
Kl. 14:00
Sekretariatet åpner på Råvatn skytebane.
 
Kl. 16:00
Kjøremøte for alle klasser. Dette er obligatorisk for alle klasser, og vil bli streamet på teams dersom de som starter lørdag ikke planlegger å komme før lørdag. Dette må avtales på forhånd med rennleder. 
 
Fra kl. 17:00 (etter kjøremøtet) vil det bli utført sledesjekk og chipkontroll av hunder. Derfor er det svært viktig at alle kjørere og handlere går til bilene, og er klare for kontroll etter kjøremøtet.
 
Kl. 20:00
Løpsstart for 180 km klassen og junior. Start og målgang vil være ved Råvatn Skytebane.
12-spanns klassen kjører ut med et minutt mellom spannene. 
8-spanns klassen starter ut to minutter etter siste 12-spanns kjører, og også her vil det bli et minutt mellom spannene. 
Junior kjører ut til sist, to minutter etter siste 8-spanns kjører. Et minutt mellom hvert spann. 
 
Lørdag 21.01.
 
Kl. 07:30: Slede -og chip sjekk for 20 og 60 km
Kl. 09:00
Start for 6-mila, RNB1 og 20-km klassen i denne rekkefølgen. 
Det vil bli 2 minutter mellom hver klasse og et minutt mellom hvert spann innad i klassene. 
 
Fra ca. kl. 10 blir det målgang fortløpende for alle klasser. 
 
Det vil bli døgnåpen løpskafè på Råvatnet. 
 
Premieutdeling og bankett fra ca kl. 1730.