Video


Jonny Mikalsen med startnr 32 kjører inn til sjekkpunkt som nestsiste spann i Begrensa klasse 2018 og velger å bryte.


Video fra Troms Quest 2011

Video fra Troms Quest 2010

Video fra Troms Quest 2009