Årsmøte

10.juni 2021 kl 1800, på Vollan Gjestestue.
Saker:
* Godkjenning av innkalling
* Valg av ordstyrer og referent
* Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokoll
* Årsmelding
* Regnskap
* Budsjett
* Valg
* Troms Quest 2022
* Høstsamling
* Evnt
* Villmarksløpet
Eventuelle saker kan sendes til leder Tommy Theodorsen eller Silje Myromslien Eide.
Minner om at det er mulig å kjøpe middag på Vollan gjestestue før Årsmøtet????
Ber alle om å overholde smittevern, hold 2 meter avstand og hold deg hjemme om du er syk????
Det blir også mulighet for å bli med på årsmøtet digitalt, Tore Figenschau sender ut en mail med link til årsmøtet.
Vel møtt!
Mvh Styret i TOTHK